توزیع فیزیکی محصول

شما اینجا هستید

توزیع فیزیکی محصول

توزیع فیزیکی محصول

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

ممکنه محصول‌تون به کانال توزیع فیزیکی نیاز داشته باشه. بیایید نگاهی بندازیم به تمامی انتخاب‌هایی که ممکنه وقتی شرکت‌تون رو راه‌اندازی می‌کنید، در پیش رو داشته باشید. انتخاب اول‌تون ممکنه OEM‌ باشه. OEM مخفف اصطلاح تولید کننده تجهیزات اصلیه. شما ممکنه یک قطعه داشته باشید.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

در چه مرحله‌ای از صادرات هستید؟