تناسب کانال توزیع با سودآوری

شما اینجا هستید

تناسب کانال توزیع با سودآوری-پاسخ

تناسب کانال توزیع با سودآوری-پاسخ

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

خب، فروش مستقیم #۲ بود، OEM شماره #۱ بود، توزیع کننده‌ها #۴ بود و خرده فروشان #۳ بود.

کارتون خوب بود.

تناسب کانال توزیع با سودآوری

تناسب کانال توزیع با سودآوری

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

برای آزمون اینکه آیا شما نمودارهای کانال توزیع رو به درستی فهمیدید،

نمودار کانال مناسب رو با کانال متناظرش مطابقت بدید

و عدد مناسب رو در داخل هر جعبه بنویسید.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟