تناسب محصول با کانال توزیع

شما اینجا هستید

تناسب محصول با کانال توزیع-پاسخ

تناسب محصول با کانال توزیع-پاسخ

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

رای فروشنده‌های تلفنی، من فکر می‌کنم که بهترین پاسخ تونر باشه. برای خرده فروشی، فکر می‌کنم بهترین پاسخ، رایانه‌های شخصی باشه. برای خرده‌فروشی ارزش افزوده میانی (VARs) سیستم‌های تدوین و ویرایش تصویری بهترینه. و برای فروش مستقیم، خب، بیمه به این روش فروخته می‌شده برای مدت یکصد سال گذشته.

تناسب محصول با کانال توزیع

تناسب محصول با کانال توزیع

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

در مورد یکپارچه‌کننده‌ها که نیروی فروش مستقیم خودشون رو دارند، نقش خرده‌فروش‌های ارزش افزوده میانی، خرده فروش‌ها و وب و فروشنده‌های تلفنی صحبت کردیم. و بیایید ببینیم، فکر می‌کنید کدام محصولات بهترین تناسب رو با هر کانال (توزیع) دارند؟ به این ترتیب، یک محصول رو برای هر کانال انتخاب کنید.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

در چه مرحله‌ای از صادرات هستید؟