تناسب محصول با کانال توزیع

شما اینجا هستید

تناسب محصول با کانال توزیع-پاسخ

تناسب محصول با کانال توزیع-پاسخ

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

خب، برای فروشنده‌های تلفنی، من فکر می‌کنم که بهترین پاسخ تونر باشه.

برای خرده فروشی، فکر می‌کنم بهترین پاسخ، رایانه‌های شخصی باشه.

برای خرده‌فروشی ارزش افزوده میانی (VARs) سیستم‌های تدوین و ویرایش تصویری بهترینه.

تناسب محصول با کانال توزیع

تناسب محصول با کانال توزیع

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

به این ترتیب بیایید نگاهی بندازیم و

ببینیم چه مواردی رو در خصوص تناسب محصول با بازار یاد گرفته‌اید.

اگر به خاطر داشته باشید، ما در مورد یکپارچه‌کننده‌ها که نیروی فروش مستقیم خودشون

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟