تناسب محصول با بازار

شما اینجا هستید

چگونه به تناسب محصول با بازار برای استارتاپ خودم برسم

چگونه به تناسب محصول با بازار برای استارتاپ خودم برسم - چهارچوب تمرکز

/ 0دیدگاه

دوره آموزش آنلاین چگونه به تناسب محصول با بازار برای استارتاپ خودم برسم، دوره‌ای کاربردی و پروژه محور است که مبتنی بر ابزارهای استاندارد راه اندازی و توسعه کسب و کار، توسط جاستین ویلکاکس نویسنده، مشاور و کارآفرین طراحی شده است. برداشت خلاصه‌ آن به صورت ویژه برای آموزش آنلاین بازطراحی و جهت بهره‌مندی استارتاپ‌های ایرانی به فارسی برگردان و در بازخورد منتشر گردیده است.

تناسب محصول با بازار

تناسب محصول با بازار

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

تلاش می‌کنیم انجام بدیم، یافتن تناسب درست محصول با بازار، بین آنچه که می‌سازید و کسی که مایل به خرید اونه، ر «بخش‌های مشتریان»، در این درس، در واقع می‌خواهیم بپرسیم که داریم چه کاری رو برای مشتری انجام می‌دیم. یعنی چه کارهای اجتماعی یا وظیفه‌ای رو می‌خواهیم انجام بدیم؟

مربیگری، آموزش و مشاوره راه اندازی کسب و کار~مربیگری در بازخورد مبتنی بر روش توسعه مشتری در راه اندازی استارتاپ ناب و با به کارگیری حلقه یادگیری بازخورد می‌باشد.

مربیگری و مشاوره راه اندازی کسب و کار در بازخورد، مبتنی بر روش‌ استارتاپ ناب به بنیانگذارها کمک می‌کنه تا به صورت گام به گام، در مسیر راه اندازی و توسعه کسب و کار، تناسب محصول با بازار رو در 3 بخش‌ طراحی مدل کسب و کار، توسعه مشتری و توسعه محصول با مهندسی چابک، برای کمینه محصول پذیرفتنی اعتبارسنجی کنند.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟