تناسب محصول بازار

شما اینجا هستید

کشف مشتری

کشف مشتری

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

فاز اول این مرحله اینه که فرضیه‌هاتون رو بیان می‌کنید و بوم مدل کسب و کار رو با این فرضیه‌ها تکمیل می‌کنید. اما گام بعدی‌تون اینه که از دفتر یا محل کارتون خارج بشوید.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

در چه مرحله‌ای از صادرات هستید؟