تغییر

شما اینجا هستید

تجربه‌ای برای ساختن، ساختن برای ماندن

تجربه‌ای برای ساختن، ساختن برای ماندن

فروش / 0دیدگاه

در این نوشتار با بررسی عوامل اصلی «تغییر» فضای کسب و کار در حوزه کسب و کارهای کارگاهی و فروشگاه‌های کوچک می‌پردازیم و اینکه چطور تاریخ در این مورد تکرار می‌شود و راهکار برخورد با چالش‌های پیش رو رد مدل ذهنی ساختن جستجو می‌کنیم.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

در چه مرحله‌ای از صادرات هستید؟