تعریف مشارکت

شما اینجا هستید

تعریف مشارکت با شرکای کلیدی

تعریف مشارکت با شرکای کلیدی

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

این مشارکت باید یک فرصت دوطرفه باشه. از طرفی ما می‌گیم که اقتصاد مشترک وجود داره. پس نه تنها شما باید از این رابطه دستاوردی داشته باشید، بلکه طرف مقابل‌تون هم به همین ترتیب، و از اینرو حقیقتا لازمه که درک کنید چه منفعت یا دستاوردی برای شریک تجاری‌تون (در این رابطه) وجود داره؟

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

در چه مرحله‌ای از صادرات هستید؟