تعریف مشارکت

شما اینجا هستید

تعریف مشارکت با شرکای کلیدی

تعریف مشارکت با شرکای کلیدی

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

خب، چه چیزی یک شریک تجاری رو تعریف می‌کنه؟

چیزی که حقیقتا جالبه، اینه که این مشارکت باید یک فرصت دوطرفه باشه.

از طرفی ما می‌گیم که اقتصاد مشترک وجود داره.

پس نه تنها شما باید از این رابطه دستاوردی داشته باشید،

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟