ترسیم نمودار

شما اینجا هستید

ترسیم نمودار جریان محصول درآمد استارتاپ

ترسیم نمودار جریان محصول درآمد استارتاپ

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

پس برای خلاصه‌ کردن مدل درآمدی برای این درس،

بهترین کاری که شما می‌تونید انجام بدید، شروع به ترسیم این نموداره.

پس کاری که می‌خواهم انجام بدین، اینه که این نمودار رو

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟