تخمین اندازه بازار

شما اینجا هستید

تخمین اندازه بازار در دسترس

تخمین اندازه بازار در دسترس

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

پس چگونه بازار در دسترس قابل عرضه‌تون رو تخمین می‌زنید؟

یا اندازه SAM رو،

برای یک بازی روی آندروید به ترتیب مرتبه بزرگی؟

از لیست زیر انتخاب کنید.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟