برنامه ریزی اولیه

شما اینجا هستید

برنامه‌ریزی اولیه-پاسخ

برنامه‌ریزی اولیه-پاسخ

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

اولویت یافتن اولویت‌های مشتری خاصه

برنامه‌ریزی اولیه

برنامه‌ریزی اولیه

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

مهمترین عامل در طراحی محصول

در زمان طرح‌ریزی یک محصول اولیه، مهمترین چیز کدام است؟ اون رو, از لیست زیر انتخاب کنید.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟