برنامه ریزی

شما اینجا هستید

آنچه در مورد استراتژی استارتاپ می‌دانیم

آنچه در مورد استراتژی استارتاپ می‌دانیم

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

امروز می‌دانیم که برنامه‌ریزی ابزار مناسبی برای راهبری استارتاپ حداقل در سال‌های ابتدایی فعالیت نیست و به جای آن از ابزار بوم مدل کسب و کار استفاده می‌کنیم.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

در چه مرحله‌ای از صادرات هستید؟