بازار نسخه‌برداری شده

شما اینجا هستید

بازار نسخه‌برداری شده - تفصیلی

بازار نسخه‌برداری شده - تفصیلی

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

از اینرو بیایید نگاهی به آخرین نوع بازار بندازیم، که عبارته از بازار نسخه‌برداری شده.

این بازار از مدل‌های کسب و کار خارجی استفاده می‌کنه و اون رو با شرایط محلی تطبیق می‌ده.

یک مدل کسب و کار خارجی چیه؛ مشخصا همین حالا،

بازار نسخه‌برداری شده

بازار نسخه‌برداری شده

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

در بازار نسخه برداری شده، مشتریان احتمالا شناخته شده‌اند، زیرا شما نسخه‌ای از یک بازار موجود

مانند ایالات متحده رو در جای دیگه پیاده می‌کنید، ولی نیازهای مشتری و اینکه چرا این نسخه رو برای بومی‌سازی انتخاب کردین،

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟