بازار نسخه‌برداری شده

شما اینجا هستید

بازار نسخه‌برداری شده - تفصیلی

بازار نسخه‌برداری شده - تفصیلی

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

بازار نسخه‌برداری شده از مدل‌های کسب و کار خارجی استفاده می‌کنه و اون رو با شرایط محلی تطبیق می‌ده. یک مدل کسب و کار خارجی چیه؛ مشخصا همین حالا، یک مدل کسب و کار خارجی چیزیه که در آمریکا به اجرا در می‌آید. یک شرایط محلی چیه؟

بازار نسخه‌برداری شده

بازار نسخه‌برداری شده

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

در بازار نسخه برداری شده، مشتریان احتمالا شناخته شده‌اند، زیرا شما نسخه‌ای از یک بازار موجود مانند ایالات متحده رو در جای دیگه پیاده می‌کنید، ولی نیازهای مشتری و اینکه چرا این نسخه رو برای بومی‌سازی انتخاب کردین، در واقع بررسی تمام اون مسائل ویژه رو برای کشور یا منطقه خودتون الزامی می‌کنه.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

در چه مرحله‌ای از صادرات هستید؟