بازار موجود

شما اینجا هستید

بازار موجود - تفصیلی

بازار موجود - تفصیلی

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

در اینجا نیز یک تعریف اندکی گسترده‌تر، از فعالان موجود در بازار وجود داره.

مشتریان می‌تونند نام بازار رو تعیین کنند. این مشتریان عملکرد بهتر رو دوست دارن یا بهش نیاز دارند.

و این معمولا یک اجرای فناوری-محوره.

بازار موجود

بازار موجود

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

بازارهای موجود، که همون مشتریان باشند، رو می‌شناسیم. می‌دونیم که اون‌ها چه کسانی هستند. اون‌ها وجود دارند.

نیاز مشتریان، -- خب، می‌تونیم از مشتریان بپرسیم که

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟