بازار دووجهی

شما اینجا هستید

بازار دووجهی

بازار دووجهی

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

حالا یک چیز دیگه درباره بوم مدل کسب و کار به طور کلی،

اینکه درباره بخش‌های مشتریان صحبت کرده‌ایم، درک اینه که

گاهی شما مشتریان متعدد، و بخش‌های متعدد خواهید داشت،

و نوعا جالبه که به عنوان مثال به گوگل نگاهی بندازیم.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟