ای کولی

شما اینجا هستید

مثال استارتاپ علوم زیستی - ای کولی

مثال استارتاپ علوم زیستی - ای کولی

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

از اینرو جستجوی گوگل یک بازار چندوجهی بسیار ساده بود، که فقط دو وجه داشت.

در یک طرف کاربران وجود داشتند، و (در طرف دیگه) پرداخت‌کنندگان وجود داشتند.

ولی آیا این بوم می‌تونه

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟