ایجاد تقاضای کسب شده

شما اینجا هستید

روش‌های ایجاد تقاضای کسب شده - رایگان

روش‌های ایجاد تقاضای کسب شده - رایگان

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

برخلاف فعالیت‌های ایجاد تقاضای هزینه‌بر، فعالیت‌های ایجاد تقاضای تحصیل شده، صرفا اصطلاحی دیگه‌است برای انواعی از فعالیت‌های ایجاد تقاضا که به صورت رایگان در اختیارمون قرار می‌گیره. این ممکنه شامل انتشارات در مجلات، شرکت در کنفرانس‌هایی که برای سخنرانی دعوت می‌شید،

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

در چه مرحله‌ای از صادرات هستید؟