ایجاد تقاضای هزینه بر

شما اینجا هستید

روش‌های ایجاد تقاضای هزینه بر

روش‌های ایجاد تقاضای هزینه بر

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

وقتی متوجه شدم الگوی رفتاری تیپ یا خصیصه شخصیتی مورد نظرم چیه، مورد بعدی که باید بفهمم

اینه که چطور می‌تونم اون‌ها رو به سمت این قیف، جلب کنم.

صرفنظر از اینکه آیا روی بستر وب هستیم یا موبایل، لازمه که به نحوی بفهمم

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟