انواع مشتریان

شما اینجا هستید

انواع مشتریان-پاسخ

انواع مشتریان-پاسخ

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

حتمال زیادی داره که مدیر ارشد مالی، خریدار اقتصادی باشه. خرابکار در واقع ممکنه گروه اطلاعات کسب و کار موجود ... درون دپارتمان فناوری اطلاعات یا رئیس دپارتمان اطلاعات باشه که در واقع مدتیه که در تلاشه تا نرم‌افزار رو (درون سازمانی) بنویسه، و اون‌ها ممکنه نگران باشند که احتمال داره با این خرید،

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

در چه مرحله‌ای از صادرات هستید؟