انواع مشتریان

شما اینجا هستید

انواع مشترین-پاسخ

انواع مشترین-پاسخ

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

پاسخ اینه.

احتمال زیادی داره که مدیر ارشد مالی، خریدار اقتصادی باشه.

خرابکار در واقع ممکنه گروه اطلاعات کسب و کار موجود ...

درون دپارتمان فناوری اطلاعات یا رئیس دپارتمان اطلاعات باشه

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟