اندازه بازار در دسترس

شما اینجا هستید

تخمین اندازه بازار در دسترس

تخمین اندازه بازار در دسترس

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

تمرین تخمین بازار در دسترس قابل عرضه پس چگونه بازار در دسترس قابل عرضه‌تون رو تخمین می‌زنید؟ یا اندازه SAM رو، برای یک بازی روی آندروید به ترتیب مرتبه بزرگی؟

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

در چه مرحله‌ای از صادرات هستید؟