الگوی رفتاری مشتری

شما اینجا هستید

الگوی رفتاری تیپ شخصیتی مشتری

الگوی رفتاری تیپ شخصیتی مشتری

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

و هدف از همه این‌ها در واقع ...

تعریف خصیصه‌ها یا الگوهای (رفتاری) تیپ شخصیتی مشتریه،

که یک اصطلاح فانتزی برای گفتن اینه که

من می‌خواهم شما همه چیز رو درباره اون مشتریان بدونید.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟