اقتصاد کانال توزیع

شما اینجا هستید

اقتصاد کانال توزیع غیرمستقیم

اقتصاد کانال توزیع غیرمستقیم

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

خب حالا که اقتصاد کانال توزیع برای فروش مستقیم رو روزآمدسازی کردیم،

بیایید نگاهی بندازیم به اون ظاهری که اقتصاد کانال توزیع ممکنه به نظر برسه،

اگر ما در حال فروش از طریق کانال غیرمستقیم – خرده فروش میانی – باشیم.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟