اقتصاد کانال توزیع

شما اینجا هستید

اقتصاد کانال توزیع غیرمستقیم

اقتصاد کانال توزیع غیرمستقیم

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

اقتصاد کانال توزیع برای فروش مستقیم رو روزآمدسازی کردیم، بیایید نگاهی به اون ظاهری که اقتصاد کانال توزیع ممکنه به نظر برسه، اگر ما در حال فروش از طریق کانال غیرمستقیم باشیم. از اینرو همینطور که می‌تونید ببینید، ما کماکان مثل گذشته همون هزینه ۳۳ دلاری مواد اولیه رو برای ساخت محصول

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

در چه مرحله‌ای از صادرات هستید؟