اقتصاد

شما اینجا هستید

تجربه ساختن، ساختن برای ماندن در بازخورد

تجربه‌ای برای ساختن، ساختن برای ماندن

/ 0دیدگاه

در این نوشتار با بررسی عوامل اصلی «تغییر» فضای کسب و کار در حوزه کسب و کارهای کارگاهی و فروشگاه‌های کوچک می‌پردازیم و اینکه چطور تاریخ در این مورد تکرار می‌شود و راهکار برخورد با چالش‌های پیش رو رد مدل ذهنی ساختن جستجو می‌کنیم.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

14 + 5 =
این مسأله ساده ریاضی را حل و نتیجه را وارد کنید. برای مثال 1 + 3، عدد 4 را وارد کنید.

پیمایش سرفصل‌های آموزشی

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟
پرداختن به جزئیات راه‌اندازی کسب و کار نوپا
100%
پرداختن به راه‌کارهای توسعه کسب و کار نوپا
0%
راه‌کارهای جذب و نگهداری مشتریان جدید
0%
توسعه و آموزش تیم فروش
0%
توسعه با راه‌اندازی فروشگاه اینترنتی
0%
تمام آرا: 3