اعتبارسنجی مشتری

شما اینجا هستید

اعتبارسنجی مشتری

اعتبارسنجی مشتری

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

بیایید نگاهی به مرحله بعدی در جستجوی مدل کسب و کار بندازیم،

و اون اعتبارسنجی مشتریه.

تا اینجا برای رسیدن به این مرحله،

فرض می‌کردیم که شما باور دارید، در مدل‌تون تناسب محصول-بازار وجود داره.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟