اشتباهات رایج

شما اینجا هستید

اشتباهات رایج در مورد جریان درآمدی

اشتباهات رایج در مورد جریان درآمدی

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

اجازه بدید به شما یادآوری کنم دلیل اینکه این درس رو خیلی

دوست دارم، اینه که یک سری از اشتباهات عمومی و رایج

وجود داره که کارآفرینانی که بار اولشونه و حتی کارآفرینان باتجربه،

در تفکرات‌شون درباره درآمد و

اشتباهات رایج در مورد ارزش پیشنهادی

اشتباهات رایج در مورد ارزش پیشنهادی

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

چندین اشتباه در زمانی که درباره ارزش پیشنهادی فکر می‌کنید وجود داره.

یکی از اون‌ها اینه که آنچه که می‌سازید، ممکنه صرفا یک قابلیت از محصول فردی دیگری باشه.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟