ارزیابی ایده

شما اینجا هستید

ایده‌یابی، شناسایی و مقایسه فرصت‌های صادراتی

ایده‌یابی، شناسایی و مقایسه فرصت‌های صادراتی

/ 0دیدگاه

در دوره آموزشی ایده‌یابی، شناسایی و مقایسه فرصت‌های صادراتی با استفاده از ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه‌ تأمین محصولات در کشور، به ارزیابی تقاضا، رقابت و برخی از مهمترین موانع و فرصت‌های صادراتی به بازارهای جذاب پرداختیم. می‌دانیم که فرصت‌ها بایستی مدت‌دار، به موقع، جذاب و با ارزش (برای مشتری) باشند

تجزیه و تحلیل فرصت بازار

تجزیه و تحلیل و ارزیابی اندازه بازار

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

آنچه که به واقع می‌خواهیم انجام بدیم، انجام کاریه که اون رو ... تجزیه و تحلیل فرصت و بازار می‌نامیم. آنچه که تا پیش از این تکمیل کردین، بوم مدل کسب و کار ... با استفاده از فرضیه‌هاتونه

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

در چه مرحله‌ای از صادرات هستید؟