ارزش

شما اینجا هستید

ارزش طول عمر مشتری-پاسخ

ارزش طول عمر مشتری-پاسخ

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

ارزش طول عمر مشتری دقیقا همون چیزیه که عنوان می‌کنه.

آنچه که مجموع تمام درآمدها از روز اول خرید، و بعد از اون نگهداری مشتری

تا تمام فعالیت‌های رشدی که برای اون‌ها به انجام می‌رسونید، می‌شه.

ارزش طول عمر مشتری

ارزش طول عمر مشتری

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

سوال اینه که، ارزش طول عمر (مشتری) چیه؟

آیا این به معنی مجموع تمام فعالیت‌های جذب، کاهش نرخ ریزش، و تمام درآمدهای رشد می‌شه

یا اینکه به معنی مجموع کل درآمدهای حاصل از مشتری از طریق فعالیت‌های جلب، نگهداری و رشده.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟