ارتباط درآمد و انواع بازار

شما اینجا هستید

ارتباط درآمد و انواع بازار در استارتاپ

ارتباط درآمد و انواع بازار در استارتاپ

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

حالا آخرین چیزی که فکر می‌کنم حقیقتا باید توضیح بدم

و در حقیقت اون موضوع، مربوط به این درس می‌شه،

در خصوص تأثیر انواع بازار بر روی درآمده.

این حقیقتا جالبه، چراکه شما ممکنه در کار با استارتاپ‌ها شنیده باشید که

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟