آموزش راه اندازی کسب و کار

شما اینجا هستید

مقدمه دوره آموزش آنلاین چگونه یک استارتاپ بسازیم

پیش از شروع-مقدمه دوره آموزش آنلاین چگونه یک استارتاپ بسازیم

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

چگونه یک استارتاپ بسازیم دوره‌ آموزشی آنلاین ‌و پروژه محوری است که جهت استارتاپ ها طراحی شده؛ که آنچه تا امروز درباره ماهیت و نحوه راه اندازی کسب و کار پنداشته می‌شده، و آنچه که امروز در این خصوص دریافته‌ایم را بررسی نموده؛ و این یافته‌ها درباره راه اندازی کسب و کار، را به صورت گام به گام آموزش دهد.

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

در چه مرحله‌ای از صادرات هستید؟