آزمون فرضیه

شما اینجا هستید

آزمون فرضیه

آزمون فرضیه

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

درس بعدی در توضیح توسعه مشتری، برای درک اینه که ...

در واقع خارج از دفتر یا محل کارتون، چه کاری انجام می‌دهید؟

و آنچه که من فکر می‌کنم اینه که در واقع، در بالاترین سطح ممکن به آزمون می‌گذارید ...

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟