آزمون

شما اینجا هستید

آزمون اکتساب مشتری-پاسخ

آزمون اکتساب مشتری-پاسخ

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

پاسخ آزمون اکتساب مشتری - پاسخ، در یک محاسبه ریاضی ساده است. و پس از دو روز، شما ۲۰ مشتری فعال خواهید داشت. پس از ۷ روز شما، ۷۰ مشتری فعال‌سازی شده خواهید داشت.

آزمون اکتساب مشتری

آزمون اکتساب مشتری

راه اندازی کسب و کار / 0دیدگاه

آزمون اکتساب مشتری - بیایید نگاهی به فرآیند اکتساب مشتری بندازیم که به صورت روزانه به دست ۱۰۰ نفر می‌رسه و معادل ۱۰٪ اون‌ها رو فعال‌سازی می‌کنه. چه تعداد مشتری پس از دو روز خواهید داشت؟ و به این ترتیب چه تعداد (مشتری) بعد از یک هفته خواهید داشت؟

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

در چه مرحله‌ای از صادرات هستید؟