آزمون

شما اینجا هستید

آزمون اکتساب مشتری-پاسخ

آزمون اکتساب مشتری-پاسخ

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

پاسخ، در یک محاسبه ریاضی ساده است. و پس از دو

روز، شما ۲۰ مشتری فعال خواهید داشت.

پس از ۷ روز شما، ۷۰ مشتری فعال‌سازی شده خواهید داشت.

آزمون اکتساب مشتری

آزمون اکتساب مشتری

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

بیایید نگاهی به فرآیند اکتساب مشتری

بندازیم که به صورت روزانه به دست ۱۰۰ نفر می‌رسه و

معادل ۱۰٪ اون‌ها رو فعال‌سازی می‌کنه. چه تعداد مشتری

پس از دو روز خواهید داشت؟ و به این ترتیب چه تعداد

مربیگری؛ فراتر از آموزش

مداومت، پیگیری و شرط ایجاد نتیجه، عناصری هستند که مربیگری را در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارزشمندتر می‌سازند. آنچه بازخورد تلاش می‌نماید به مخاطبان خود عرضه نماید.

دسته‌بندی درس‌ها

نظرسنجی‌ها

اولویت مد نظر شما در بازخورد چیست؟