مدیریت تعارض

شما اینجا هستید

آزمون ارزیابی عکس‌العمل‌های تعارضی شما در بازخورد

سنجش سبک‌های حل تعارض توماس کیلمن - سنجه TKI - سبک حل تعارض من

/ 0دیدگاه

آزمون (TKI) طی ۳۰ سال گذشته به عنوان برترین آزمون خودارزیابی حل تعارضات و اغلب به عنوان یکی از ابزارهای کارآمد مدیریت تعارض در رفتار سازمانی (تعارض میان مدیران، مدیران با کارمندان و کارمندان با مشتریان) توسط مشاوران کسب و کار مورد استفاده قرار می‌گیرد. ما نیز تجربه مثبتی روی کاربردی بودن این آزمون در کشور داشته، و آن را به صاحبان ایده و کسب و کار توصیه می‌کنیم.