سنجش سبک‌های حل تعارض توماس کیلمن - سنجه TKI - سبک حل تعارض من

آزمون حالت تعارضی من - توماس-کیلمان

از آنجاییکه هیچ‌کدام از ما انتظارات و تمایلات دقیقاً یکسانی با سایر افراد نداریم، تعارض بخشی طبیعی و اجتناب‌ناپذیر در تعاملات ما با سایرین است. پرسشنامه حالت تعارضی توماس-کیلمن[1] از دسته آزمون‌های خودارزیابی است که تکمیل آن به حدود ۱۵ دقیقه زمان احتیاج دارد. تجزیه و تحلیل و گزاراشات بازخورد در این آزمون، در دستیابی به درک بهتری از کاربرد مناسب هر یک از شیوه‌های برخورد با تعارض‌های پیش‌آمده، به شما کمک می‌کند.

آزمون (TKI) طی ۳۰ سال گذشته به عنوان برترین آزمون خودارزیابی حل تعارضات شناخته شده است. این ابزار اغلب به عنوان یکی از ابزارهای کارآمد مدیریت تعارض در رفتار سازمانی (تعارض میان مدیران، مدیران با کارمندان و کارمندان با مشتریان) توسط مشاوران کسب و کار مورد استفاده قرار می‌گیرد. تا سال ۲۰۱۵ بیش از ۷ میلیون نسخه از (TKI) به فروش رسیده و تقریباً به اکثر زبان‌های زنده ترجمه شده است. ما نیز تجربه مثبتی روی کاربردی بودن این آزمون در کشور داشته، و آن را به شما توصیه می‌کنیم.


[1] Thomas and Kilmann (TKI)

به زودی!

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟