با توجه به کاهش درآمدهای همسرم، قصد راه‌اندازی کسب و کار دارم ...

شما اینجا هستید

2 ارسال / 0 جدید
آخرین ارسال
همراه
تصویر همراه
با توجه به کاهش درآمدهای همسرم، قصد راه‌اندازی کسب و کار دارم ...
دیپلمه هستم و سال‌ها خانه‌دار بودم، کاهش درآمدهای همسرم و مشاهده یکی از اقوام که کار بسته بندی اقلام را در منزل انجام می‌دهد، به فکر راه‌اندازی کسب و کاری مشابه افتادم. همسرم هم اگر ببینه که کارها خوب پیش‌ می‌ره قول حمایت داده، به نظر شما چطور باشد شروع کنم؟