فرضیات مدل کسب و کار

شما اینجا هستید

 
فرضیه‌هایی که در هر یک از بخش‌های ۹گانه مدل کسب و کار در ذهن هم‌بنیان‌گذاران شکل گرفته و نیاز به اعتبارسنجی دارد.
انجمن
تجربه توسعه مشتری در خصوص ارزش پیشنهادی کسب و کار
تجربه توسعه مشتری در خصوص بخش‌های مشتریان کسب و کار
تجربه توسعه مشتری در خصوص روابط با مشتریان کسب و کار
تجربه توسعه مشتری در خصوص کانال‌های توزیع و فروش کسب و کار
تجربه توسعه مشتری در خصوص جریان‌های درآمدی کسب و کار
تجربه توسعه مشتری در خصوص منابع کلیدی کسب و کار
تجربیات توسعه مشتری در خصوص فعالیت‌های کلیدی کسب و کار
تجربیات توسعه مشتری در خصوص شرکای کلیدی کسب و کار
تجربه توسعه مشتری در خصوص ساختار هزینه‌های کسب و کار

در این قسمت هیچ موضوعی مطرح نشده است. شما می‌توانید اولین موضوع را در این قسمت مطرح کنید.

مطالب جدید
مطلب جدیدی نیست
موضوع داغ با پست جدید
موضوع داغ بدون پست جدید
موضوع سرمطلب
موضوع قفل شده