دوره‌های آموزشی مهارتی

شما اینجا هستید

فهرستی از دوره‌های آموزشی مهارت محور در بازخورد

تجزیه و تحلیل جریانهای تجاری در بازارهای صادراتی

تجزیه و تحلیل جریانهای تجاری در بازارهای صادراتی

/ 0دیدگاه

دوره آموزشی تجزیه و تحلیل جریان‌های تجاری در مطالعه بازارهای بالقوه صادراتی، دوره‌ای کاربردی و پروژه محوره که مبتنی بر ابزار استاندارد و شناخته شده «نقشه تجاری» از مرکز تجارت بین‌الملل، توسط تیم بازخورد با سرپرستی امیر منصوری تحلیلگر و مربی مهارت‌های راه‌اندازی کسب و کار گردآوری، ترجمه و تدوین شده.

ایده‌یابی، شناسایی و مقایسه فرصت‌های صادراتی

ایده‌یابی، شناسایی و مقایسه فرصت‌های صادراتی

/ 0دیدگاه

در دوره آموزشی ایده‌یابی، شناسایی و مقایسه فرصت‌های صادراتی با استفاده از ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه‌ تأمین محصولات در کشور، به ارزیابی تقاضا، رقابت و برخی از مهمترین موانع و فرصت‌های صادراتی به بازارهای جذاب پرداختیم. می‌دانیم که فرصت‌ها بایستی مدت‌دار، به موقع، جذاب و با ارزش (برای مشتری) باشند

تحقیق داده‌های غیرمستقیم در بازارهای صادراتی

روش تحقیق داده‌های غیرمستقیم در بازارهای صادراتی

/ 0دیدگاه

دوره آموزشی تحقیق داده‌های غیرمستقیم در مطالعه بازارهای بالقوه صادراتی، دوره‌ای کاربردی و پروژه محوره که مبتنی بر ابزار استاندارد و شناخته شده «نقشه تجاری» از مرکز تجارت بین‌الملل، توسط تیم بازخورد با سرپرستی امیر منصوری تحلیلگر و مربی مهارت‌های راه‌اندازی کسب و کار گردآوری، ترجمه و تدوین شده. 

مراحل راه اندازی کسب و کار – چگونه یک استارتاپ بسازیم

مراحل راه اندازی کسب و کار اینترنتی یا فیزیکی – چگونه یک استارتاپ بسازیم

/ 0دیدگاه

دوره آموزش مراحل راه اندازی کسب و کار یا «چگونه یک استارتاپ بسازیم»، دوره‌ایست پروژه محور که مبتنی بر ابزارهای راه اندازی و توسعه کسب و کار، توسط پروفسور استیو بلنک طراحی شده. نسخه‌ خلاصه‌ای برای آموزش آنلاین بازطراحی و با مجوز ایشان جهت استارتاپ‌های ایرانی به فارسی برگردان و در بازخورد منتشر شده.