عضویت در بازخورد

شما اینجا هستید

تومان19,500/ ماه

برنامه آنلاین

 • دسترسی به تمامی دوره‌های آموزشی
 • آموزش‌های ویدئویی
 • فرم‌ها و ابزارهای ارزیابی پایه
 • نقشه راه و استراتژی قدم-به-قدم
 • دسترسی به مربیان از طریق پرسش و پاسخ
 • شبکه‌سازی و معرفی منابع و ابزارها
 • حل مسأله و مشاوره با اسکایپ

تومان99,000/ شش ماه

برنامه مربیگری

 • دسترسی به تمامی دوره‌های آموزشی
 • آموزش‌های ویدئویی
 • فرم‌ها و ابزارهای کنترلی کاربردی
 • نقشه راه و استراتژی قدم-به-قدم
 • دسترسی به مربیان از طریق پرسش و پاسخ
 • شبکه‌سازی و معرفی منابع و ابزارها
 • حل مسأله و مشاوره با اسکایپ