سنجش علاقمندی‌ها با رویکرد انتخاب مسیر شغلی - سنجه O*Net

طی سالیان گذشته، مدل‌های ارزیابی مسیر شغلی (کارراهه) کم و بیش مشابهی که بر اساس دیدگاه‌های ادوارد کلاگ استرانگ توسعه یافته و با بهره‌گیری از کدهای شش‌گانه تیپ‌های شخصیتی (RIASEC) جان هالند به روز گردیده است. این مدل‌ها توسط اغلب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد استفاده قرار گرفته و امروز یکی از شناخته شده‌ترین و معتبرترین ابزارهای سنجش در زمینه توسعه مسیر شغلی محسوب می‌گردد. در کشور ما نیز پژوهش‌های متعددی در خصوص کاربردپذیری مدل‌های مبتنی بر کدهای هالند براساس انواع تیپ‌های شخصیتی با جامعه هدف متفاوت (نظیر پسران دبیرستانی، کارکنان دولتی و ...) به انجام رسیده و نتایج آن نیز منتشر شده است. در نتایج کاربردی همگی این گزارشات، ضمن تأیید کاربردپذیری این مدل‌ها در ساختار فرهنگی اجتماعی کشور، توصیه‌هایی نیز به منظور افزایش دقت این ابزار ارائه گردیده است، که تلاش می‌شود مورد توجه قرار گیرد.

تقریبا همه این مدل‌ها بر علاقمندی‌های شغلی در قالب شش دسته اصلی واقع‌گرا، جستجوگر،‌ اجتماعی، قراردادی،‌ متهور و هنری تمرکز دارند. پایگاه او.نت (O*NET) وابسته به وزارت کار ایالات متحده، چندسالی است که نسخه‌ای از این ابزار را منتشر نموده تا به این وسیله از اتلاف وقت،‌ هزینه و نهایتاً سپری شدن سال‌های ارزشمند زندگی افراد در اشتغال به فعالیت‌هایی که در زمره علامندی‌های فرد نبوده ولی با سلسله تصمیماتی ناگزیر از ادامه این فعالیت شده‌اند، جلوگیری گردد.

سنجه حاضر یک ابزار سنجش علاقمندی استاندارد شده است که این پایگاه منتشر نموده است؛ که با اجرای آن، علاوه بر نمره خام و تفسیر استاندارد، امکان استفاده از مشاوره حرفه‌ای-تحصیلی شبکه O*NET نیز فراهم می‌شود.

به زودی!

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟