مسیر شغلی

شما اینجا هستید

تست ارزیابی درونی علاقمندی‌های شما در مسیر شغلی

پروفایل علاقمندی او.نت

سنجش علاقمندی‌ها با رویکرد انتخاب مسیر شغلی - سنجه O*Net

بازدید: 137 / 0دیدگاه

سنجه O*NET یک ابزار قدرتمند ارزیابی علاقمندی‌ها در توسعه مسیر شغلی است که بر اساس دیدگاه‌های استرانگ و با بهره‌گیری از کدهای هالند به روزرسانی شده و توسط اغلب کشورهای جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد.