سیاست‌های کلی

شما اینجا هستید

 
سیاست‌های کلی و اسناد بالادستی کسب و کار
پرسش و پاسخ
این قسمت به تعیین استراتژی‌های مختلف در چرخه عمر کسب و کار اختصاص دارد. مواردی نظیر استراتژی ورود، استراتژی‌های بازاریابی، ...
این قسمت به مراحل تدوین و بازنگری طرح کسب و کار به عنوان سند راهبردی و بالادستی هر کسب و کار، و یا به منظور ارائه به گروه‌های ذینفع و تأمین مالی اختصاص می‌یابد.
این قسمت به مباحث حوزه مدل کسب و کار اختصاص دارد. توسعه و به روزرسانی مدل کسب و کار برای کسب و کارهای فروشگاهی از مهم‌ترین مباحث این قسمت می‌باشد.
مطالب جدید
مطلب جدیدی نیست