'

آموزش‌های مهارت محور

دوره‌های آموزشی مهارت‌‌های راه اندازی و توسعه کسب و کار که برای کسب و کارهای کوچک ایرانی بومی شده

شما اینجا هستید

شم کسب و کار
استراتژی
0دیدگاه

شم کسب و کار

مهارت‌های پایه
0دیدگاه

اکسل، ابزار حساب و کتاب

بازاریابی کسب و کار کوچک من
بازاریابی, کسب و کار نوپا
0دیدگاه

بازاریابی کسب و کار کوچک من