آموزش‌ مهارت‌های راه اندازی کسب و کار

دوره‌های آموزشی مهارت‌‌ محور راه اندازی کسب و کار برای استارتاپ و کسب و کارهای کوچک ایرانی

شما اینجا هستید

شم کسب و کار
استراتژی, مالی
0دیدگاه

شم کسب و کار

اکسل، ابزار حساب و کتاب
استراتژی, مالی, کسب و کار نوپا
0دیدگاه

اکسل، ابزار حساب و کتاب

ابزار حساب و کتاب در کسب و کارهای نوپا ابزار حساب و کتاب در کسب و کارهای نوپا ابزار حساب و کتاب در کسب و کارهای نوپا ابزار حساب و کتاب در کسب و کارهای نوپا ابزار حساب و کتاب در کسب و کاره

مراحل راه اندازی کسب و کار – دوره آموزش سکوی پرتاب ناب
استراتژی, بازاریابی, مهارت‌های پایه, کسب و کار نوپا
0دیدگاه

مراحل راه اندازی کسب و کار – دوره آموزش سکوی پرتاب ناب

کارآفرینی یک تجربه عملی است و آموزش آن نیز بایستی در عمل و مبتنی بر تجربه­ باشد.