دوره‌های آموزشی بازخورد

دوره‌های آموزشی دانش و مهارت‌‌های کسب و کار که برای کسب و کارهای کوچک ایرانی بومی شده

شما اینجا هستید

شم کسب و کار
استراتژی, مالی
0دیدگاه

شم کسب و کار

فراست یا شم کسب و کار، شم اقتصادی، شم تجارت و ... مفاهیمی هستند که به عنوان قابلیت و توانمندی ادراکی برای خود یا اطرافیانمان می‌شناسیم.

اکسل، ابزار حساب و کتاب شاخص‌هایی که برای استارتاپ اهمیت داره
استراتژی, مالی, مهارت‌های پایه, کسب و کار نوپا
0دیدگاه

اکسل، ابزار حساب و کتاب شاخص‌هایی که برای استارتاپ اهمیت داره

ابزار حساب و کتاب شاخص‌هایی که برای استارتاپ اهمیت داره ابزار حساب و کتاب شاخص‌هایی که برای استارتاپ اهمیت داره ابزار حساب و کتاب شاخص‌هایی که برای استارتاپ اهمیت داره ابزار حساب و کتاب ش

مراحل راه اندازی کسب و کار – چگونه یک استارتاپ بسازیم
استراتژی, بازاریابی و فروش, مهارت‌های پایه, کسب و کار نوپا
0دیدگاه

مراحل راه اندازی کسب و کار اینترنتی یا فیزیکی – چگونه یک استارتاپ بسازیم

کارآفرینی یک تجربه عملی است و آموزش آن نیز بایستی در عمل و مبتنی بر تجربه­ باشد.