مهارت‌های کسب و کار

شما اینجا هستید

شم کسب و کار - مقدمه

مهارت‌های کسب و کار / 0دیدگاه

شم کسب و کار، شم اقتصادی، شم تجارت و ... مفاهیمی هستند که به عنوان قابلیت و توانمندی ادراکی برای خود یا اطرافیانمان می‌شناسیم و باور داریم یکی از دلايل عمده موفقیت فرد مورد نظر همین عامل بوده است.